Water

Sumbangan Bekalan Makanan

Memberikan bantuan bekalan makanan kepada warga fakir miskin, diancam kesusahakan, kemiskinan, kebuluran dan penindasan. Khususnya makanan berkhasiat bagi warga emas dan kanak-kanak
0%
RM0.00 donated of RM10,500.00 goal