Blog with Left Sidebar

Misi Kami

Yayasan Amal Malaysia berkhidmat secara sukarela untuk membangun ummah melalui pendekatan pendidikan, kebajikan, kesihatan, kemanusiaan dan kemasyarakatan. Kami juga berhasrat melahirkan ahli dan sukarelawan terlatih yang menghayati teras budaya AMAL.