Pusat Dakwah Serantau

Pusat Dakwah Serantau merupakan pusat latihan pendakwah yang diambil dalam kalangan mereka dari keluarga miskin, muallaf dan kawasan pedalaman. Mereka dilatih selama satu tahun setengah sebelum dihantar kembali ke kawasan pedalaman untuk menjadi pendakwah sepenuh masa.